Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 0 common:people_all_forms

Освітння програма

Date: 4 жовтня 2018 о 20:26, Refreshed 19 січня 2020 о 13:54

           

       «Схвалено»                                                                            «Затверджено»

педагогічною радою                                                            учитель Хатської ЗОШ І ступенів      

Олександрівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів                                           ______ Н.В.Карпенко

протокол  №  2  від   28.08.2019 р.                            

                                                                                                          

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА 

ХАТСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ

І СТУПЕНЯ

СКАДОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2019-2020 навчальний рік

ВСТУП

Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» головною метою Хатської загальноосвітньої школи І ступеня є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі.

Згідно зі статутними положеннями Хатська ЗОШ І ступеня забезпечує здобуття особами початкової освіти в умовах малокомплектної школи.

Освітня програма школи на 2019-2020 навчальний рік розроблена згідно з державними стандартами:

Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 (для 1-2 класів);

Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 (для 3-4 класів).

Освітня програма складена на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

- для 1-2-х класів – від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;

- для 3-4-х класів – від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової освіти.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчального плану (додаток 1) та індивідуальних навчальних планів (додатки 2, 3, 4);

- очікувані результати навчання здобувачів освіти, які подані в рамках навчальних програм (додаток 5);

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

         У 2019/2020 навчальному році особливостями організації освітнього процесу є здобуття дітьми початкової освіти в умовах організації індивідуальної форми здобуття освіти, а саме педагогічного патронажу, для учнів 1, 3, 4-го класів.

Розділ І. УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та на виконання рішення загальних зборів школи (протокол № 1 від 30.08.2019 року) для реалізації освітньої програми визначено наступну структуру навчального року.

Навчальний рік розпочинається 02 вересня 2019 року і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Строки навчальних семестрів:

  • І семестр:  02 вересня  -  27 грудня 2019 року;
  • ІІ семестр:  15  січня   -  29 травня 2020 року.

Строки проведення канікул:

осінні: 28 жовтня - 03 листопада 2019 року;

зимові: 30  грудня - 14 січня 2020 року;

весняні: 30 березня - 05 квітня 2020 року.

Термін проведення свята Останнього дзвоника  29 травня 2020 року.

Можливе коригування структури у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, погодними умовами.

Встановлений 5-денний навчальний тиждень.

Початок навчальних занять у 2 класі о 8.30 год.

Тривалість уроків для учнів:

2-го класу - 40 хвилин;

1, 3, 4 класів – відповідно до індивідуального навчального плану.

Розділ ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ У 2 КЛАСІ.

Освітня програма у 2 класі складена на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженої наказом МОН України від 21 березня 2018 року № 268.

Під час створення освітньої програми 2-го класу враховано освітні потреби здобувачів освіти та наступні принципи:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-    логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-го класу  складає 840 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальному плані (додаток 1).

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Забезпечується цілісність освітнього процесу за наступними освітніми галузями.

 «Мовно-літературна» освітня галузь в навчальному плані реалізується через інтегрований курс «Українська мова та читання».

«Іншомовна» освітня галузь реалізується через предмет «Іноземна мова» (англійська мова).

«Математична» освітня галузь реалізується через однойменний окремий предмет «Математика».

«Громадянська» та «Історична», «Соціальна» та «Здоров’язбережувальна», «Природнича» освітні галузі реалізуються через інтегрований курс «Я досліджую світ».

«Фізкультурна» освітня галузь реалізується окремим предметом «Фізична культура».

«Технологічна» освітня галузь реалізується через окремий предмет «Дизайн і технології».

«Інформатична» освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Інформатика».

«Мистецька» освітня галузь реалізується через інтегрований курс.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі (додаток 5).

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків для учнів 2  класу – 40 хвилин.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання зорієнтовані на формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти визначено у відповідних освітніх програмах (додаток 5) та забезпечують досягнення мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, зазначених у додатку 5.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової  освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про освіту»).

Форми організації освітнього процесу.

У процесі реалізації змісту освітньої програми будуть використовуватись внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. Основними формами організації освітнього процесу в 2 класі є  різні типи уроку, екскурсії,  квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Практикується проведення екскурсій, різних нестандартних типів уроків, групової роботи, роботи в парах, самостійної роботи тощо.

Основними формами організації освітнього процесу, крім традиційних, є різні типи уроків: урок-дослідження, урок-подорож, урок-казка, урок рольової гри, урок-пошук, урок-драматизація тощо.

У межах уроків «Української мови та читання», математики, «Я досліджую світ», англійської мови, інформатики проводяться екскурсії, віртуальні подорожі, квести.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих предметів упродовж навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розділ ІІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ У 1, 3, 4 КЛАСАХ

                                                                    3.1. 1 клас

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955 для 4-х здобувачів освіти 1-го класу організовано педагогічний патронаж.

Зазначена форма здобуття освіти забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів із розрахунку 5 годин на тиждень на кожного учня.

Індивідуальні навчальні плани складені на 2019/20 навчальний рік на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. та затвердженої наказом МОН України від 21 березня 2018 року № 268.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження на кожного учня 1-го класу визначено з урахуванням норм годин, визначених розділом V наказу МОН № 8, і становить 177 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на кожного учня на тиждень окреслено в індивідуальному навчальному плані (додаток 2).

Індивідуальний навчальний план містить усі предмети інваріантної складової Типової освітньої програми.

Забезпечується цілісність освітнього процесу за наступними освітніми галузями.

«Мовно-літературна» освітня галузь в навчальному плані реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти».

«Іншомовна» освітня галузь реалізується через предмет «Іноземна мова» (англійська мова).

«Математична» освітня галузь реалізується через однойменний окремий предмет «Математика».

«Громадянська» та «Історична», «Соціальна» та «Здоров’язбережувальна», «Природнича» освітні галузі реалізуються через інтегрований курс «Я досліджую світ».

«Фізкультурна» освітня галузь реалізується окремим предметом «Фізична культура».

«Технологічна» освітня галузь реалізується через окремий предмет «Дизайн і технології».

«Мистецька» освітня галузь реалізується через інтегрований курс.

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є індивідуальні заняття, нестандартні їх форми проведення.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів у ході педагогічного патронажу вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах (додаток 5).

Індивідуальний навчальний план погоджується з батьками здобувачів освіти 1-го класу.

Організація вивчення предметів відбувається за оптимальним розкладом занять для дітей даної вікової категорії.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання зорієнтовані на формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації індивідуального навчального плану використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти визначено у відповідних освітніх програмах (додаток 5) та забезпечують досягнення мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи під час педагогічного патронажу.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, зазначених у додатку 5.

                                                                 3.2. 3, 4 клас

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955 для 3-х здобувачів освіти 3-го класу та 1-го здобувача освіти 4-го класу організовано педагогічний патронаж.

Зазначена форма здобуття освіти забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів із розрахунку 5 годин на тиждень на кожного учня.

Індивідуальні навчальні плани для кожного здобувача освіти 3 та 4 класів складені на 2019/20 навчальний рік на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України № 407 від 20.04.2018 року (таблиця 1).

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження на кожного учня 3 та 4-го класів визначено з урахуванням норм годин, визначених розділом V наказу МОН № 8, і становить 177 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на кожного учня на тиждень окреслено в індивідуальних навчальних планах (додатки 3, 4).

Індивідуальні навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової Типової освітньої програми.

Забезпечується цілісність освітнього процесу за наступними освітніми галузями.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова"(англійська).

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є індивідуальні заняття, нестандартні їх форми проведення.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів у ході педагогічного патронажу вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах (додаток 5).

Індивідуальні навчальні плани погоджуються з батьками здобувачів освіти 3 та 4-го класів.

Організація вивчення предметів відбувається за оптимальним розкладом занять для дітей даної вікової категорії.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів:

з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1.

Вільне володіння державною мовою

Уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях.

2.

Навчання впродовж життя

Поередбачає опанування уміннями і навичками, небхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі.

3.

Соціальна і громадянська компетентності

Передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя.

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

6.

Здатність спілкуватися іноземними мовами

Передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

7.

Ініціативність і підприємливість

Передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

8.

Екологічна грамотність і здорове життя

Передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства.

9.

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

10.

Підприємливість та фінансова грамотність

Передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

11.

Культурна компетентність

Передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості.

Індивідуальні види діяльності є необхідною умовою формування компетентностей, діяльнісної спрямованості навчання. Формуванню вільного володіння державною мовою, навчанню впродовж життя, культурної  компетентності сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків на заняттях із математики, природознавства, «Я у світі», української мови та літературного читання, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Здобувачі освіти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Перелік освітніх галузей. Індивідуальні навчальні плани укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток 5).

РОЗДІЛ ІV. Опис та інструменти системи внутрішнього

забезпечення якості освіти

Відповідно до частини 3 статті 41 Закону України «Про освіту» у Хатській ЗОШ І ступеня сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (протокол № 5 від 27.11.2018 року).

У рамках зазначеної системи у 2019-2020 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу (додається окремо).

                                                                                                           Додаток 1

Таблиця до Типової освітньої програми для закладів середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268)

Навчальний план початкової школи

з українською мовою навчання

2-й клас

Освітні галузі

Предмети/інтегровані курси

Кількість годин на тиждень

      2  клас

Разом

Мовно-літературна

Українська мова та читання

         7

7

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

         3

3

Математична

Математика

     4

4

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна

Я досліджую світ

          3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформатична

Інформатика

          1

1

Мистецтво

Мистецтво

2

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Усього

        24

24

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

          -

     -

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

         21

21

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

         24

      24

                                                                                     Додаток 2

Таблиця до Типової освітньої програми для закладів середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268)

Індивідуальний навчальний план

1 клас (педагогічний патронаж, 4 учня)

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин   за типовим  планом

Кількість годин на тиждень на кожного учня

Години на семестр

І семестр

ІІ семестр

1.

Навчання грамоти

7

1,5

24

28

2.

Іноземна мова (англійська)

2

0,5

8

10

3.

Математика

4

1

16

19

4.

Я досліджую світ

3

0,8

13

15

6.

Мистецтво

2

0,4

6

8

8.

Дизайн і технології

1

0,2

3

4

9.

Фізична культура

3

0,6

10

11

Усього:

23

5

81

(16 роб. тижнів)

95

(19 роб. тижнів)

                                                                                                        Додаток 3

                              Таблиця 1 до наказу МОН

                               від 20.04.2018 року № 407

Індивідуальний навчальний план

3 клас (педагогічний патронаж, 3 учня)

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин   за типовим  планом

Кількість годин на тиждень на кожного учня

Години на семестр

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

7

1,5

24

28

2.

Іноземна мова (англійська)

2

0,5

8

10

3.

Математика

4

0,8

13

15

4.

Природознавство

2

0,4

7

7

5.

Я у світі

1

0,2

3

4

6.

Музичне мистецтво

1

0,2

3

4

7.

Образотворче мистецтво

1

0,2

3

4

8.

Трудове навчання

1

0,2

3

4

9.

Інформатика

1

0,2

3

4

10.

Основи здоров’я

1

0,2

3

4

11.

Фізична культура

3

0,6

10

11

Усього:

24

5

80

(16 роб. тижнів)

95

(19 роб. тижнів)

                                                                                              Додаток 4

                             Таблиця 1 до наказу МОН

                              від 20.04.2018 року № 407

Індивідуальний навчальний план

4 клас (педагогічний патронаж, 1 учень)

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин   за типовим  планом

Кількість годин на тиждень

Години на семестр

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

7

1,5

24

28

2.

Іноземна мова(англійська)

2

0,5

8

10

3.

Математика

4

0,8

13

15

4.

Природознавство

2

0,4

7

7

5.

Я у світі

1

0,2

3

4

6.

Музичне мистецтво

1

0,2

3

4

7.

Образотворче мистецтво

1

0,2

3

4

8.

Трудове навчання

1

0,2

3

4

9.

Інформатика

1

0,2

3

4

10.

Основи здоров’я

1

0,2

3

4

11.

Фізична культура

3

0,6

10

11

Усього:

24

5

80

(16 роб. тижнів)

95

(19 роб. тижнів)

                                                                                                              

                                              Додаток 5                                                                         

Перелік навчальних програм, за якими організовано освітній процес у 2019/20 навчальному році

№ з/п

Назва навчальної програми

  1.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.

2.

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

3.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

4.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

5.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

13.

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

        

                                                                                 

                                                                             
Comments:
Only authorized users can leave comments.